minivario
Doppelseitiges freistehendes Mini-Vario-Sonnensegel